ASSEMBLEA GENERAL D'ACSA

L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA d'ACSA, tindrà lloc en el Saló d'Actes del CASINO, el proper dijous dia 12 de maig, a les 20:45 h, en primera convocatòria, i a les 21:15 h, en segona convocatòria, amb el següent ORDRE DEL DIA:

  • Lectura de l’Acta anterior

  • Presentació nous membres.

  • Memòria d’activitats.

  • Dació de comptes de l’exercici 2.015

  • Presentació Pressupost Exercici 2.016, i la seua aprovació si procedeix.

  • Presentació activitats per al 2.016.

  • Precs i preguntes. 


A més, es farà la presentació d'altres eines que ACSA posará disposició dels associats, com és la nova Targeta VISA ACSA-EMPAL, la nova web www.acsa-algemesi.com, el facebook d'ACSA i cursos de formació.

En acabar, tindrà lloc el sopar de germanor per tots associats assistents.