Entrega premis nit de compres i campanya estiu

Entrega de premits de la nit de compres i la campaya d'estiu.