OFERTA DE TREBALL

OFERTA DE TREBALL

MISSIÓ:
Desenvolupar el Pla Integral de Dinamització de la Promoció Econòmica d'Algemesíel Pla Integral de Dinamització de la Promoció Econòmica d'Algemesí.

DURADA:
12 mesos.

FUNCIONS:
 • Col·laborar en el disseny, seguiment i avaluació interna dels projectes assignats.
 • Suport i dinamització de les activitats i projectes d'interès general en matèria de Promoció Econòmica que es desenvolupin a Algemesí.
 • Executar els projectes assignats.
 • Cerca de recursos d'interès per al sector comercial i empresarial local.
 • Suport i atenció als comerços i empreses locals.
REFERENT (amb qui haurà de coordinar-se i presentar el seu treball):
 • Responsables tècnics de les entitats empresarials i de l'ADL municipal (cada vegada que es necessite).
 • Taula de Seguiment del Pla (trimestralment).

Perfil Ideal

REQUISITS:

 • Titulació d'Estudis Superiors No Universitaris (CFGS) o Estudis Superiors Universitaris relacionats amb el projecte:
       - Família Professional d'Administració i Gestió.
       - Família Professional de Comerç i Màrketing.
       - Branca de Ciències Socials i Jurídiques.
       - Dobles titulacions.
 • Certificat de Coneixements de Valencià de Grau Mitjà.
 • Certificat B1 de llengua anglesa.
 • Ofimàtica nivell mitjà. 
 • Permís de conduir i disponibilitat de vehicle. 
 • Executar els projectes assignats 
 • Cerca de recursos d'interès per al sector comercial i empresarial local. 
 • Suport i atenció als comerços i empreses locals.

MÈRITS:
 • Certificat de Coneixements de Valencià de Grau Superior.
 • Certificat B2 o superior de llengua anglesa i B1 o superior d'altres llengües.
 • Cursos de formació de més de 40 hores relacionats amb les funcions a realitzar.

A VALORAR:
 • Experiència professional i coneixements de l'entramat comercial i empresarial i de la gestió d'ajudes públiques.  
 • Aportar: Vida laboral i Certificat d'empresa amb descripció de les funcions realitzades. 

Competències:

COMPETÈNCIES D'ASSOLIMENT I ACCIÓ:
 • Consecució d'objectius.
 • Cerca activa d'informació.
 • Qualitat i precisió.
 • Iniciativa i preocupació per l'ordre.

COMPETÈNCIES D'AJUDA I SERVEI:
 • Enteniment interpersonal. 
 • Orientació al client. 

COMPETÈNCIES D'EFICÀCIA PERSONAL:
 • Autocontrol.
 • Confiança en si mateix.
 • Flexibilitat.
 • Motivació.
 • Comportament davant fracassos.

S'ofereix:

 • Contracte de 12 mesos per obra o servei per al desenvolupament del pla. 
 • Jornada completa. 
 • Salari net anual: 16.800 €. 
 • Incorporació primera setmana de desembre. 

Procés de selecció

FASE 1:
 • Presentació de Carta de Presentació en la qual explique l'experiència adquirida i Curriculum Vitae específic per al lloc.
 • Data límit 19 de novembre. 
 • Per correu electrònic a acsa@acsa-algemesi.com posant en l'assumpte CV Pla Dinamització. 

FASE 2:
 • Entrevista personal (es realitzarà als candidats preseleccionats a partir del 27 de novembre). 

Resultat del procés de selecció:

El procés finalitzarà amb la selecció de la persona que tinga el perfil més adequat a criteri de la comissió avaluadora.

La resta de persones participants que hagen passat a la fase 2, seran ordenades de major a menor segons la idoneïtat del perfil, conformat una borsa de treball al llarg d'un any i es podrà contactar amb elles en cas que el lloc quedara vacant.