FORMULARI PER A ACTUALITZAR LES DADES DELS ASSOCIATS

  • Solament els camps que tenen el “*” son obligats d'omplir.
  • En les categories, si necessita seleccionar més d'una, abans de seleccionar una altra categoria, ha de apretar el botó “ctrl” del seu teclat.
Introduïsca el seu nom fiscal…
Introduïsca el nom del seu comerç...
Introduïsca l'adreça completa del seu negoci…
Seleccione una o diverses categories que definisquen la seua activitat comercial…
Introduïsca solament els nùmeros del seu telèfon…
Introduïsca l'adreça de la seua pàgina web (sinó té, deixe la casella en blanc)…

XARXES SOCIALS (indicar URL o nom de la pàgina o usuari segons el cas)

Introduïsca una breu descripció on indique el més important del seu negoci…
Introduïsca les paraules soltes amb les quals es puga cercar el seu negoci (marques, serveis, productes, etc.) separe les paraules amb comes…
Pulse i seleccione una imatge del ordinador del seu negoci, pot ser el logo, una foto de la façana o alguna imatge que identifique fàcilment el seu negoci, intente que la imatge siga de bona qualitat i grandària quadrada 800x800 píxels seria l'ideal…
Pots agregar fins a cinc imatges (opcionals), en cas de voler pujar mes imatges posa't en contacte amb ACSA…