BASES DELS SORTEJOS DE LES CAMPANYES:

 

 

1-    ENTITAT ORGANITZADORA

 

L’Agrupació de Comerç i Serveis d’Algemesí (ACSA) organitza sortejos en les Campanyes de Nadal i Estiu.

 

2-    OBJECTIU

 

Les campanyes de promoció comercial subjecte de les presents bases, tenen com a finalitat principal incentivar la compra en les dates pròximes a la campanya de Nadal i d’estiu, mitjançant l’entrega als consumidors de butlletes en realitzar les compres als establiments participants en la campanya.

 La durada aproximada de les campanyes és de 2 mesos, iniciant-se els mesos previs a Nadal i estiu perquè la gent compre als nostres comerços en lloc de fer-ho fóra d’Algemesí.

 

3-    PARTICIPANTS

 

Podran participar en les campanyes tots els comerços que estiguen associats a l’agrupació i paguen la quota de la campanya.

 

4-    BASES

 

4.1-            ACSA entregarà a cada establiment participant 500 butlletes per a repartir-les entre els seus clients quan realitzen les compres i que es dipositaran, degudament complimentades amb el nom, cognoms i telèfons de contacte així com el segell de l’establiment, en les caixes habilitades a l’efecte.

 4.2-            Els establiments participants seran reconeguts pels cartells anunciadors de la campanya i disposaran de les paperetes per a participar, que entregaran segons el seu criteri als seus clients en realitzar alguna compra.

 4.3-            En el sorteig és IMPRESCINDIBLE que les butlletes estiguen segellades per darrere en el comerç participant. En cas de traure una papereta en la qual el comerç no l´haja segellat, es procedirà a extraure una altra butlleta per a sortejar el premi entre els establiments participants.

4.4-            Les paperetes deuran estar degudament complimentades amb el nom, cognom i telèfons de contacte, si no quedaran anul·lades.

4.5-            El dia del sorteig, i en presència del jurat del sorteig, es procedirà a extraure les butlletes i abans d’indicar el nom de les persones agraciades el jurat del sorteig comprovarà que cada butlleta és correcta: amb les dades que identifiquen el participant i segell del comerç que ha donat la butlleta i que correspon a un dels comerços participants. Abans d’indicar el nom de la persona guanyadora es realitzarà la trucada a cadascun dels telèfons indicats en la papereta i es deixarà sonar CINC vegades cada trucada, abans de penjar. En cas de no contestar, es repetirà l’operació fins a 2 vegades més. Si no hi ha contestació, es procedirà a extraure una altra papereta i es reiniciarà el procés fins que contesten al telèfon. Cal una resposta en directe, el contestador automàtic no es considera vàlid.

 4.6-            Una mateixa persona NO PODRÀ ser agraciada amb més D’UN PREMI. En cas que es donara esta circumstància, la segona butlleta quedarà anul·lada.

 4.7-            Els propietaris i/o treballadors dels comerços participants no poden complimentar una butlleta del seu propi establiment. En cas que es donara esta circumstància, la butlleta quedarà anul·lada.

 4.8-            La participació en les campanyes d’ACSA suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol discrepància que pogués sorgir serà resolta per la presidència en el moment del sorteig, no podent ser recorreguda.